ขั้นตอนการลงทุนที่ปลอดภับสำหรับคนยุคใหม่

ตราสารหนี้รัฐบาล ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจผู้ซื้อมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ จะได้รับการชำระหนี้ ผลประโยชน์และอื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยจากลูกหนี้คือรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ออกพันธบัตรนั้น ๆ เป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงเมื่อ เทียบกับการลงทุนแบบอื่นถือว่าต่ำมาก ซึ่งตรงข้ามกับการพนันทั่วๆไป อย่างบาคาร่า777 ไฮโล สามารถซื้อพันธบัตรมาเก็บไว้เมื่อถึงเวลา ก็ไถ่ถอนเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ 3% รัฐบาลจะนำเงินทุนที่ได้จากการขายพันธบัตรไปลงทุนโครงการของรัฐ นำไปจ่ายคืนหนี้ของรัฐหรือกิจการของรัฐ ก็เหมือนกับเราเป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลยืมนำไปใช้

สามารถลงทุนในพันธบัตรได้อย่างไร แบ่งออกได้เป็น 2 ตลาด มีการซื้อขายในตลาดแรกและมีการซื้อขายในตลาดรอง
1. ตลาดแรก คือ ซื้อขายที่เปิดตัวในครั้งแรก เป็นการซื้อขายระหว่างสถาบันออกพันธบัตรกับผู้ลงทุน โเนที่ราคาขายเป็นราคาหน้าตั๋วหรือราคาที่ต่ำกว่า ขายให้กับนักลงทุน 2 ประเภท มีวิธีในการตั้งราคาขายที่ต่างกัน
-​ นักลงทุนรายย่อย ขายให้กับคนทั่วไป เริ่มต้นที่ 1,000 บาท พันธบัตรบางประเภทจะจำกัด เงินในการลงทุน แบบไม่จำกัดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันที่ออก พันธบัตร
– นักลงทุนสถาบัน ขายให้กับสถาบันลงทุน เช่น กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ราคาขายจะตั้งแบบประมูล แบบแข่งขันราคากัน ผู้ที่ประมูลต่ำสุดจะได้สิทธิ์ในการซื้อก่อน

2. ตลาดรอง คือ การซื้อขายพันธบัตรระหว่างนักลงทุนกันเองโดยไม่ผ่านตลาดแรก หรือนักลงทุนที่ซื้อตลาดแรกแต่ต้องการขายพันธบัตรก่อนครบสัญญา มีการขายแบบตกลงกันเอง และซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ซื้อโดยผ่านโปรกเกอร์

การลงทุนในพันธบัตรเหมาะกับใคร
1. ผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยงและมีความแน่นอนเรื่องผลตอบแทน ยอมรับการขาดทุนได้ไม่มากจำเป็นต้องมีเงินเพื่อการลงทุน
2. ผู้ที่ต้องการใช้ตราสารหนี้ ผู้บริหารเงินลงทุนให้มีความปลอดภัย นักลงทุนคนแบ่งเงินส่วนหนึ่งลงทุนในตราสารหนี้เพราะจะทำให้มีกระแสเงินรับที่สม่ำเสมอ สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำต่าง ๆ ได้ และจะได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนด นักลงทุนควรจะแบ่งเงินในสัดส่วนเท่าใดเพื่อจะลงทุนในตราสารหนี้ หากเป็นผู้ที่อายุไม่มาก ทำงานได้ไม่กี่ปี มีรายได้พอกับค่าใช้จ่ายชอบความเสี่ยง อาจจะลงทุนในตราสารหนี้ในจำนวนที่ไม่สูงมากนัก
แต่ถ้าคุณไม่มีต้นทุนมากพอ ก็สามารถมาลงทุนกับพนันหุ้นออนไลน์ หรือลงทุนกับพนันออนไลน์รูปแบบอื่นๆแทน เพราะให้ผลกำไรมากมาย จนคุณมีเงินทุนสำหรับเอาไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีก